1 thought on “Faahfaahino Laga Helayo Weerarka Lamu.

  1. Qaraabiyo kiristaan manihin qaran walaalaahe
    Qaadiru raxmaan niman gartoo qaatay diin tiisa
    Iyo qoomu luudyo xag jira maahan qoys ehela

Comments are closed.